(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

KL15 szkielet drewniany kuchnia letnia/ bud. gospodarczy

gotowy projekt
gotowy projekt
gotowy projekt
  • gotowy projekt
  • gotowy projekt
  • gotowy projekt
  • gotowy projekt


Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa 17.42 m²
Powierzchnia kondygnacji netto 17.42 m²
Powierzchnia zabudowy 22 m²
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. 0 m²
Powierzchnia całkowita 22 m²
Kubatura 88.2 m³
Wysokość budynku 4.61 m
Kąt nachylenia dachu 30°
Min. wymiary działki (szerokość x długość) 12.3 x 10.15 m
Czy posiada poddasze NIE
Ilość pomieszczeń 2
Ilość pokoi 1

Cena projektu:

1200

Dostępne technologie

MUROWANA
SZKIELETOWA

zapytaj o rysunki szczegółowe


drukuj DRUKUJ

Wysyłka

wysyłka gratis
Zamów w ciągu następnych:
a otrzymasz przesyłkę

Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
nr. nazwa pow. użytkowa[m²] pow. netto[m²]
1 Pomieszczenie gospodarcze 15.63 15.63
2 WC 1.79 1.79
suma: 17.42 17.42


Opis projektu

KL15 szkielet drewniany kuchnia letnia

Opis technologii

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY:

 

 

Budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony.

 

PRZYZIEMIE:

 

Pomieszczenie gospodarcze, wc.

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA:Budynek o zwartej bryle, parterowy, przekryty dachem dwuspadowym. Maksymalna wysokość budynku wynosi 4,61m. Nowoprojektowany budynek swoją formą nawiązywać winien do zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji.


KONSTRUKCJA:

Główne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

Budynek zaprojektowano w lekkiego szkieletu drewnianego.

Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy i wieńce żelbetowe oraz ściany nośne

w szkielecie drewnianym spięte podwójnym oczepem, dach dwuspadowy, oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej. Drewno użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku powinno być klasy co najmniej C-24 i wilgotności nie większej niż 18%.

 

 

Fundamenty:


Ławy fundamentowe o wymiarach 40x30cm wykonać z betonu C20/25 (B25) i posadowić na 2 warstwach papy na sucho, ułożonych na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm. Fundamenty zazbroić prętami Ø12 (stal A-III (34GS)), strzemiona Ø8 (stal A-I (PB240)). Elementy stykające się z gruntem należy zabezpieczyć wykonując hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Do obliczeń zostały przyjęte proste warunki gruntowe o normatywnym oporze obliczeniowym podłoża równym 150kPa. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zdjąć warstwę humusu w obrębie fundamentów. Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy powinien sprawdzić, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada założeniom przyjętym w projekcie. Na ławach fundamentowych należy ułożyć izolację poziomą z dwóch warstw papy na lepiku. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywać piaskiem grubym lub żwirem warstwami o gr. 25-30cm i ubijać mechanicznie do wartości IL=0,60 np: za pomocą zagęszczarek wibracyjnych. Głębokość posadowienia i zbrojenie fundamentu należy każdorazowo adaptować do warunków lokalnych występujących w miejscu planowanej inwestycji. Na terenach objętych szkodami górniczymi należy sporządzić odrębny projekt.


Ściany fundamentowe:


Ściany fundamentowe gr. 25 cm należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych klasy "25". Do murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych użyć zaprawy cementowej marki M10. Elementy stykające się z gruntem należy zabezpieczyć wykonując hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Izolację pionową wynieść ponad teren na wysokość minimum 30cm.

 

Wieniec W-1:


Bezpośrednio pod podwalinę wykonać wieniec 25x30cm z betonu C20/25 (dawne B25). Wieniec zazbroić podłużnie prętami Ø12 (stal A-III (34GS), strzemiona Ø8 (stal A-I (PB240)). W wieńcu należy osadzić kotwy fajkowe, stalowe, ocynkowane Ø16 ze stali 18G2 na głębokość min. 25cm w rozstawie nie większym niż 100cm i wypuścić je na wysokość pozwalającą swobodny montaż podwaliny. W narożnikach kotwy należy osadzić w odległości nie większej niż 30cm poza lico ściany prostopadłej do tej, na której montuje się podwalinę. Stosować materiały bitumiczne dozwolone do styku ze styropianem lub zastosować przekładkę z folii PCV. Sposób i rodzaj izolacji dobrać po sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.


Ściany zewnętrzne:

 

Na konstrukcję nośną ściany zewnętrznej składają się: pozioma podwójna podwalina, pionowe słupki oraz oczep górny. W narożach ścian stosować drewniane słupy lite 15x15cm. W pierwszej kolejności należy wykonać podwalinę z dwóch elementów

o przekroju 15x5cm każda, zabezpieczonej przeciwwilgociowo np. poprzez impregnację ciśnieniową. Podwalinę należy mocować do wieńca za pomocą kotew fajkowych, stalowych Ø16 na głębokość min. 25cm, w rozstawie nie większym niż 100cm. W narożnikach kotwy należy osadzić w odległości nie większej niż 30cm poza lico ściany prostopadłej do tej, na której montuje się podwalinę. Pomiędzy podwalinę z wieniec ułożyć pasek papy niepiaskowanej. Słupy ścian zaprojektowano o wymiarze: 5x15cm. Rozstaw i lokalizacja poszczególnych słupów pokazano na rys. A/2. Słupy ścian, na których opiera się dach ustawiać w jednej osi z krokwiami. Górne zwieńczenie ścian stanowi podwójny oczep 15x5cm. Zewnętrzne poszycie stanowi płyta OSB 3 o gr. 1,5cm, a wewnętrzne płyta „NIDA Twarda” o gr. 1,25cm firmy „SINIAT”. Obie stanowią tarcze konstrukcyjne ścian. Zastosować rygle usztywniające słupki ścian o przekroju 15x5cm. Drewno użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku powinno być lite, klasy co najmniej C-24

i wilgotności nie większej niż 18%. Połączenia wszystkich elementów dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego. Zaleca się zastosowanie złączy, płytek perforowanych, podstaw słupów oraz gwoździ pierścieniowych firmy "SIMPSON – Strong-Tie". Wypełnienie między słupkami stanowić będzie wełna mineralna szklana „Super-Mata” gr. 15cm firmy „ISOVER”.

 

Ściany wewnętrzne:


Ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano w drewnianej konstrukcji szkieletowej.

Na konstrukcję nośną ściany składają się: pozioma podwójna podwalina, pionowe słupki oraz podwójny oczep górny. Kolejność wykonywania prac montażowych jest taka sama jak przy montażu ścian zewnętrznych. Słupy ścian nośnych zaprojektowano o wymiarze 5x15cm w rozstawie co 40cm oraz dla ścian działowych o wymiarze 5x9cm w rozstawie co 40cm. Zewnętrzne i wewnętrzne poszycie ścian stanowi płyty „NIDA Twarda” o gr. 1,25cm firmy „SINIAT” – pracujące jako tarcze usztywniające konstrukcję ścian. Zastosować rygle usztywniające słupki ścian o przekroju 15x5cm (ściany nośne). Drewno użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku powinno być lite, klasy co najmniej C-24 i wilgotności nie większej niż 18%. Połączenia wszystkich elementów dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego. Zaleca się zastosowanie złączy, płytek perforowanych, podstaw słupów oraz gwoździ pierścieniowych firmy "SIMPSON – Strong-Tie". Wypełnienie między słupkami stanowić będzie wełna mineralna szklana „Super-Mata” gr. 15cm firmy „ISOVER”.


Słupy:

 

Słupy do podparcia nadproży oraz w narożach ścian wykonać jako drewniane

o przekroju 15x15cm z drewna litego, klasy co najmniej C24 i wilgotności nie większej niż 18%. Połączenia wszystkich elementów dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego. Zaleca się stosowanie gwoździ pierścieniowych, złączy, podstaw słupów oraz płytek perforowanych firmy "SIMPSON – Strong-Tie".

Zestawienia materiałów

Technologia drewniana szkieletowa

Stal [kg] 346.97
Drewno [m3] 4.44
Dach [m2] 39

*Zakupu materiału należy dokonać po konsultacji z adaptującym. Zestawienia są informacyjne.

Kosztorys

I Stan zerowy Koszt
Na ten etap mogą składać się:
- Roboty ziemne
- Fundamenty i ściany fundamentowe
- Ściany piwnic (o ile są w projekcie)
- Strop nad piwnicą i schody (o ile są w projekcie)
- Izolacje przeciwwilgociowe
5856 zł
II Stan surowy Koszt
Na ten etap mogą składać się:
- Ściany zewnętrzne i wewnetrzne nośne
- Stropy, schody, podesty
- Ścianki działowe
- Dach (więźba + pokrycie)
- Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
- Stolarka zewnętrzna
- Drzwi wewnętrzne
12880 zł
III Roboty wykończeniowe wewnętrzne Koszt
Na ten etap mogą składać się:
- Tynki i oblicowania
- Roboty malarskie
- Podłoża
- Podłogi i posadzki
- Elementy śluarsko-kowalskie
8159 zł
IV Roboty wykończeniowe zewnętrzne Koszt
Na ten etap mogą składać się:
- Elewacje
- Roboty różne
3403 zł
V instalacje i przyłącza Koszt
Na ten etap mogą składać się:
- Przyłącze elektryczne
- Instalacja elektryczna
- Przyłącze wody
- Instalacja wod.-kan.
- Instalacja C.O.
6294 zł
Suma 36592 zł
* Powyższy kosztorys ma charakter orientacyjny. Podane kwoty są cenami brutto.

Komentarze

Skomentuj!

(32) 43 50 829Aktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Hormann

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


twój schowek jest pusty 
schowek (0)